همایش روز اقتصاد قزاقستان

به استحضارمی رساند اتاق مشترک بازرگانی ایران و قزاقستان ، همایش روز اقتصاد قزاقستان به منظور بررسی توانمندی ها، ظرفیت ها و فرصت های همکاری اقتصادی و تجاری با ان کشور با حضور سفیر قزاقستان در ایران و جمعی از اعضاء و فعالین اقتصادی کشورمان در روز یکشنبه مورخ98/10/08 ساعت 10 صبح در محل اتاق ایران برگزارمی گردد.
علاقمندان می توانند جهت ثبت نام به آدرس https://chambertrust.ir/iran-kazakhestan مراجعه نموده ویا با سرکار خانم جلیل زاده کارشناس ارشد امور بین الملل اتاق ایران به شماره 85732375 تماس حاصل فرمایید.