صورتجلسه بررسی مسائل و مشکلات صادرات محصولات میوه و تره بار

با عنایت به درخواست اتحادیه ملی محصولات کشاورزی ایران، جلسه ای به منظور بررسی مسائل و مشکلات مرتبط با صادرات محصولات میوه و تره بار با حضور رئیس کل محترم سازمان توسعه تجارت ایران در محل دفتر ایشان برگزار گردید که پس از اظهار نظر حاضرین در جلسه تصمیمات ذیل اتخاذ گردید: