نمایشگاه بین المللی بازرگانی DBXسلیمانیه عراق

به اطلاع می رساند نمایشگاه بین المللی بازرگانی DPX سلیمانیه عراق از تاریخ 11 لغایت 16 اسفند ماه 98 در محل نمایشگاه بین المللی سلیمانیه عراق توسط شرکت پارس رستاک در سلیمانیه با حضور شرکت هایی از گروه های کالایی مختلف برگزار می گردد.                                    در صورت تمایل به شرکت در نمایشگاه ذکر شده به سایت شرکت پارس رستاک به آدرس www.parsrastak.com مراجعه و یا با شماره 88540252-55 تماس حاصل فرمایید.