واردات کمپوت آناناس مشروط به صادرات میوه

مدیرکل دفتر هماهنگی صادرات محصولات کشاورزی و صنایع تبدبلی سازمان توسعه تجارت ایران گفت: براساس مصوبه هیأت وزیران واردات هر کیلوگرم کمپوت آناناس منوط به صادرات 3 کیلوگرم انواع میوه شد.
محمود بازاری گفت: بر اساس مصوبه 99.1.9 هیات وزیران بر اساس اصلاحات مندرجات ذیل فصل 20 کتاب مقررات صادرات و واردات، واردات هر کیلو گرم کمپوت آناناس تحت ردیف تعرفه 20082090 منوط به صادرات 3 کیلوگرم انواع میوه است. مدیر کل دفتر هماهنگی صادرات محصولات کشاورزی و صنایع تبدیلی سازمان توسعه تجارت ایران افزود: این تصمیم به دنبال پیگیری های صورت گرفته از سال گذشته و در راستای حمایت از توسعه صادرات میوه جات کشورمان که در برخی از آنها دارای رتبه های جهانی هستیم، اتخاذ شده است. بازاری اظهار داشت: طی سال 98 صادرات انواع میوه و تره بار با بیش از 4.5 میلیون تن به ارزش بیش از 1.8 میلیارد دلار به بازارهای هدف توسط صادرکنندگان انجام شد که نشان دهنده ظرفیت مناسب کشورمان در تولید و صادرات انواع میوه و تره بار است . وی با تأکید بر اینکه انواع میوه و تره بار تولیدی و صادراتی کشور از اقبال بسیار خوبی در بازارهای مختلف برخوردار است، بیان داشت: در صورت پشتیبانی بیشتر دستگاه های اجرایی ذی ربط برای تجهیز زیر ساخت ها و تأمین خدمات تجاری در این حوزه، به ویژه ایجاد زیر ساخت های مکانیزه نگهداری و پردازش در مناطق تولید و تجهیز و تقویت ناوگان حمل یخچالی، قابلیت افزایش صادرات، بیش از عملکردهای سال گذشته وجود دارد.