دیداردکتر سید رضا نورانی رییس اتحادیه ملی محصولات کشاورزی ایران با سردار دکتر حسین دهقان مشاور فرمانده معظم کل قوا

 

دیدار سید رضا نورانی رئیس انجمن ارگانیک ایران و اتحادیه ملی محصولات کشاورزی ایران با سردار دکتر حسین دهقان مشاور فرمانده معظم کل قوا در خصوص پیگیری مشکلات پیش روی تولیدکنندگان محصولات کشاورزی و ارگانیک و راهبردهای توسعه و حمایت از کارآفرینان و فعالان عرصه کشاورزی کشور در جهت تحقق برنامه های راهبردی در سال جهش تولید.

در این دیدار در خصوص راهبردهای حمایت از کارآفرینان این عرصه تبادل نظر شد و در این راستا برنامه ریزی شد تا با برنامه های ملی حمایتی از سرمایه گذاران و نیز اتخاذ تدابیر حمایت از کارآفرینان و زنجیره های ارزش در حوزه کشاورزی حمایت های اقتصادی و زیرساختی مضاعفی به این بخش تخصیص یابد و بخصوص به اهمیت این حوزه در دوران اقتصاد پساکرونا تاکید شد و در این خصوص مقرر شد از ایده های خبرگان و نخبگان این عرصه حداکثر بهره برداری صورت گیرد تا بتوان نقشه راهبردی جهش تولید در این بخش را هرچه زودتر احصا نمود.

دکتر نورانی در خصوص اهمیت راهبردی ترویج غذاهای سالم و با پایه ارگانیک برای توسعه سلامت ملی گزارشی را به دکتر دهقان ارائه نمودند و بر اهمیت راهبردی فرهنگ و ارزش توسعه این سبک زندگی برای اقتدار و سلامت ملی کشور تاکید نمودند.