نشست مشترک اتحادیه ملی محصولات کشاورزی ایران و انجمن ارگانیک ایران با سردار سرتیپ دکتر دهقان مشاور مقام معظم رهبری

این نشست با حضور جناب آقای دکتر دهقان مشاور فرمانده کل قوا، هیات مدیره اتحادیه ملی محصولات کشاورزی ایران و انجمن ارگانیک ایران، جناب آقای دکتر آل اسحاق ریاست اتاق ایران و عراق، آقای مهندس نفر ریاست کمیسیون صادرذات اتاق ایران، آقای دکتر ملکی ریاست تشکل های اتاق ایران، آقای دکتر فرزانگان ریاست اتاق ایران و امارات، آقای دکتر فرشچیان ریاست کمیسیون کشاورزی اتاق تهران، آقای شریعتی مقدم رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق ایران، آقای مهندس نوده فراهانی رئیس اتاق اصناف و جمعی از اعضای اتحادیه ملی محصولات کشاورزی ایران و انجمن ارگانیک ایران به منظور بررسی مشکلات موجود در بخش صادرات محصولات کشاورزی و محصولات ارگانیک برگزار گردید.
در این نشست ضمن ارائه گزارش مختصری از عملکرد اتحادیه ملی و انجمن ارگانیک توسط دبیران، مشکلات موجود در امر صادرات محصولات کشاورزی ، تولید و صادرات محصولات ارگانیک توسط جناب آقای نورانی ریاست اتحادیه و انجمن، هیات مدیره و تعدادی از اعضاء مطرح گردید. در پایان دکتر دهقان پس از استماع مشکلات مطرح شده در خصوص اهمییت صادرات محصولات کشاورزی و شناخت بیشتر محصولات ارگانیک و شناخت بیشتر محصولات ارگانیک در جامعه، سخنانی را ایراد نمودند.