تامین ارز سم و کود محصولات کشاورزی با الویت ویژه

 دبیر ستاد تنظیم بازار از تأمین ارز کود و سم توسط بانک مرکزی با اولویت ویژه خبر داد و گفت: باید از حضور تجار کشورهای همسایه برای خرید سیب و پرتقال بیشترین سود را در صادرات کسب کرد.

به گزارش اکوفارس به نقل از تسنیم، محمدرضا کلامی در جلسه ستاد تنظیم بازار در خصوص مصوبات این جلسه اظهار داشت: با توجه به تاثیر نهاده های کشاورزی مانند کود و سم بر محصولات کشاورزی به خصوص محصولات باغی، مصوب شد که بانک مرکزی تامین ارز نهاده های پایه مانند کود و سم را با اولویت ویژه انجام دهد.
*سود حداکثری از خرید میوه توسط تجار کشورهای همسایه 
وی گفت: با توجه به دریافت اخباری مبنی بر ورود تجار کشورهای همسایه به کف بازار استان های ما برای خرید محصولات کشاورزی سیب و پرتقال به قیمت سر درخت و صادرات این محصولات به اسم خودشان، اتاق های بازرگانی و تعاون مکلف شدند تا با برگزاری جلسات تخصصی راهکار قانونی برای تأمین حداکثر سود صادرات برای تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی را به کارگروه تنظیم بازار ارایه کنند.
به گفته دبیر کارگروه ستاد تنظیم بازار ، برای اینکه مقادیر افزایش صادرات در قالب نرخ ارز تأثیرگذار در بازار، باعث افزایش قیمت این محصولات برای مصرف کننده نشود، کارگروهی مکلف به رصد و پایش شده آن شده است.
*ذخیره سازی سیب و پرتقال برای کمک به باغدار
کلامی با اشاره به اینکه برای حمایت از تولیدکننده، مصرف کننده و فعالان اقتصادی به وضع عوارض صادراتی نیز در صورت لزوم توجه خواهد شد، خاطر نشان کرد: طرح ذخیره سازی سیب و پرتقال را هر ساله به منظور حمایت از تولید کننده در فصل برداشت انجام می دهیم. بنابراین وقتی دولت بعنوان یک عامل کمی به بازار ورود می کند و خرید انجام می دهد، قاعدتا افزایش تقاضا محسوب می شود و با افزایش قیمت سر درخت برای باغدار سودمند خواهد شد.