قرنطینه عامل پایداری صادرات محصولات کشاورزی

قرنطینه عامل پایداری صادرات محصولات کشاورزی است

به گزارش خبرگزاری اقتصادی از سازمان حفظ نباتات کشور، «کیخسرو چنگلوایی» افزود: حوزه حفظ نباتات بسیار مهم است و با قرنطینه می‌توان از ورود و خروج آفات و بیماری های گیاهی جلوگیری کرد. وی، توفیقات در صادرات را گره خورده به قرنطینه و حفظ نباتات دانست و اظهار داشت: قرنطینه انسانی ساده‌تر از قرنطینه گیاهی […]


به گزارش خبرگزاری اقتصادی از سازمان حفظ نباتات کشور، «کیخسرو چنگلوایی» افزود: حوزه حفظ نباتات بسیار مهم است و با قرنطینه می‌توان از ورود و خروج آفات و بیماری های گیاهی جلوگیری کرد.

وی، توفیقات در صادرات را گره خورده به قرنطینه و حفظ نباتات دانست و اظهار داشت: قرنطینه انسانی ساده‌تر از قرنطینه گیاهی است، زیرا قرنطینه نباتی دائمی و بسیار حساس است.

رییس سازمان حفظ نباتات کشور، نخستین اشتباه را آخرین اشتباه در بخش قرنطینه برشمرد و خاطرنشان‌کرد: با حجم صادراتی که در کشور برای محصولات کشاورزی داریم، باید در بخش قرنطیه که به‌شدت برای ما مهم است، دقت را افزایش دهیم.

به گفته چنگلوایی، ارزیابی در جهان فقط هنگام تحویل نیست، بلکه همه فرآیند کاشت، داشت و برداشت مورد توجه قرار می‌گیرد.

به گزارش خبرگزاری، طبق آمارها عملیات ردیابی آفت های قرنطینه خارجی در ۹ ماهه امسال در سطحی افزون بر ۷۰۰ هزار هکتار از اراضی کشاورزی کشور با نظارت دفتر پایش و تحلیل خطر سازمان و با تعیین برش‌های استانی مربوطه انجام شد.

طی مدت مذکور روی بیش از ۱۸ میلیون محموله پیاز گیاهان زینتی وارداتی و بیش از یک‌هزار تن محموله غدد بذری سیب زمینی وارداتی ضوابط قرنطینه‌ای اعمال شد.

در ۹ ماهه سال ۹۹ مجوز ۴۹ کلینیک گیاه‌پزشکی با هدف استفاده از توانمندی بخش خصوصی در انجام امورات قرنطینه گیاهی صادر و تمدید شد.