صادرات محصولات کشاورزی رکورد زد

طبق اعلام معاون فنی گمرک، صادرات محصولات کشاورزی در ۱۰ ماهه اول امسال ۲۵.۹ درصد افزایش یافته و به بیش از هفت میلیون تن با ارزش ۴.۹ میلیارد دلار رسیده است که نشان دهنده رکوردی دیگر در صادرات این اقلام است.

طبق اعلام معاون فنی گمرک، صادرات محصولات کشاورزی در ۱۰ ماهه اول امسال ۲۵.۹ درصد افزایش یافته و به بیش از هفت میلیون تن با ارزش ۴.۹ میلیارد دلار رسیده است که نشان دهنده رکوردی دیگر در صادرات این اقلام است.

به گزارش اینترآذ، مهرداد جمال ارونقی با ارائه گزارشی از آخرین وضعیت صادرات محصولات کشاورزی اعلام کرد که در ۱۰ ماهه اول امسال بالغ بر هفت میلیون و ۸۵ هزار تن محصولات کشاورزی به ارزش بیش از ۴.۹ میلیارد دلار صادر شده است که از لحاظ وزنی ۲۵.۹ درصد و ارزش ۸.۴ درصد نسبت به ۱۰ ماه اول سال گذشته افزایش دارد. به گفته وی، صادرات محصولات کشاورزی در ۱۰ ماهه اول پارسال ۵.۶ میلیون تن به ارزش ۴.۵ میلیارد دلار بوده است.

جزئیات صادرات محصولات کشاورزی در دوره مورد بررسی نشان می دهد که ۲.۴ میلیون تن با ارزش بیش از ۲.۱ میلیارد دلار به ۱۰ قلم عمده محصولات کشاورزی اختصاص دارد که از نظر ارزشی پسته در صدر این صادرات قرار دارد؛ به گونه ای که از این رقم سهم پسته با پوست تازه یا خشک ۱۴۷ هزار تن به ارزش بیش از ۹۲۰ میلیون دلار همچنین  و  صادرات مغز پسته تازه یا خشک حدود ۱۵.۴ هزار تن به ارزش بیش از ۱۷۰ میلیون دلار گزارش شده است.

در سایر این اقلام نیز خرمای تازه یا خشک ۹۸.۸ هزار تن به ارزش ۱۰۷.۲ میلیون دلار، هندوانه تازه ۶۵۶.۳ هزار تن به ارزش ۱۴۵.۹ میلیون دلار، سیب تازه ۵۵۱.۲ هزار تن به ارزش ۲۰۸.۳ میلیون دلار صادر شده است.

همچنین میزان صادرات گوجه فرنگی تازه یا سرد ۳۰۲.۵ هزار تن به ارزش ۱۴۰.۲ میلیون دلار، گوجه فرنگی زراعی تازه یا سرد ۲۸۱.۸ هزار تن به ارزش ۱۲۸.۲ میلیون دلار و رب گوجه فرنگی ۲۰۲.۲ هزار تن به ارزش بیش از ۱۵۴.۷ میلیون دلار بوده است.

سایر شیرینی ها بدون کاکائو ۱۰۲.۳ هزار تن به ارزش ۱۱۷.۲ میلیون دلار و همچنین بیسکوییت های حاوی مواد شیرین کننده ۱۰۲.۶ هزار تن با ارزش ۹۳.۸ میلیون دلار از دیگر ۱۰ قلم عمده صادراتی محصولات کشاورزی صادر شده در  ۱۰ ماهه اول امسال است.

به گفته  معاون فنی گمرک، کشورهای مقصد صادراتی  ۱۰ قلم عمده محصولات کشاورزی هشت کشور بوده است که نشان می دهد توزیع گسترده تری نسبت به قبل در صادرات این اقلام بین کشورها صورت گرفته است. بر اساس این گزارش، به چین پسته با پوست تازه یا خشک حدود ۴۴۰.۶ میلیون دلار و هند، پسته با پوست تازه یا خشک حدود  ۸۱.۳ میلیون دلار صادر شده است.