نمایشگاه بین المللی مواد غذایی و صنایع وابسته استانبول

سازمان توسعه تجارت ایران در نظر دارد نسبت به برپایی پاویون ج.ا.ایران در کشور ترکیه همزمان با پرپایی نمایشگاه بین المللی مواد غذایی و صنایع وابسته استانبول در بازه زمانی 10 لغایت 13 شهریورماه سال 1400 اقدام نماید.
جهت کسب هر گونه اطلاعات بیشتر و ثبت نام با شرکت پیام نگاران فاطر با شماره 88196955-021 و همراه 09123865828 (آقای مهاجر) تماس حاصل نمایند.