نمایشگاه بین المللی صنایع غذایی و نوشیدنی ییرمنگام بریتانیا

سازمان توسعه و تجارت ایران در نظر دارد نسبت به اعزام هیات تجاری- بازاریابی به کشور انگلستان همزمان با پرپایی نمایشگاه بین المللی صنایع غذایی و نوشیدنی ییرمنگام(food and drink expo) دربازه زمانی 13 الی 17 تیرماه سال 1400 اقدام نماید. 
جهت کسب هر گونه اطلاعات بیشتر و ثبت نام در رویداد موصوف با شرکت سها طوس یا شماره تلفن 88471400-021 و همراه 09120925682 ( سرکار خانم احمدی) تماس حاصل نمایند.