یادداشتی از دکتر سید رضا نورانی در تحلیل چالشها و فرصتهای دولت آینده در حوزه توسعه کشاورزی و تأمین محصولات سلامت محور و ارگانیک

                                                            به نام خدا 

در دولت سیزدهم دو رکن اصلی دیپلماسی کشاورزی که شامل امنیت غذایی و ایمنی غذاست نباید به صورت شعار گونه دنبال شود بلکه در راستای استقلال سیاسی کشور و  مقابله با تحریم های ظالمانه ، خودکفایی و داشتن جایگاه مناسب درمیدان رقابت اقتصاد بین الملل؛ می‌بایست محصولات استراتژیک در اولویت برنامه های وزارت جهاد کشاورزی قرار داده شود.
در دهه‌های اخیر مشکلات متعددی در زمینه تامین منابع آبی در کشور به وجود آمدهو مسئله کم آبی و خشکسالی چنان مهم شده که لزوم توجه به آن را چند برابر کرده است. ازطرفی با در نظر گرفتن پتانسیل های بالای کشور در بخش کشاورزی در این اوضاع کم آبی می توان با مدیریت منابع آبی و عزم ملی برای هدایت آبهای جنوب کشور  ( دریای عمان) و مدیریت کشاورزی ارگانیک ، تاریخی جدید  را در شکوفایی توسعه ساختاری نوین کشاورزی در کشور رقم زد، که نه تنها موجب رونق کشاورزی و صنایع می‌گردد بلکه رونق معیشت دامداران و کشاورزان را به دنبال داشته و از مهاجرت روستاییان جلوگیری کرده و حتی مهاجرت معکوس را نیز به دنبال خواهد داشت. 
با استفاده از نیروهای کارآمد فارغ التحصیل در بخش کشاورزی ، استفاده از دانش بنیان ها و استفاده از دانش و فنآوری های روز دنیا می توان نقش مهمی در تامین مواد غذایی و صادرات آن ایفا نمود. 
شایان ذکر است که در حال حاضر مشکل امنیت و ایمنی غذایی در ایران بیشتر به دلیل ضعف در الگوی غلط  تولید، توزیع و مصرف است و الگوی تغذیه از کیفیت مطلوبی برخوردار نیست انجمن ارگانیک ایران به عنوان یک بازوی کارآمد می تواند نقش مهمی در ایمنی غذا در کنار دولت سیزدهم داشته باشد. 
دولت سیزدهم با تکیه بر تولید غذای سالم، پایدار و سلامت محور و دوری از محصولات تراریخته می تواند جامعه ای پویا ، چابک و سلامت را به ارمغان آورد و در عصر کروناکه سلامت جامعه با مخاطرات جدی مواجه شده است؛ با تشویق و حمایت از مصرف محصولات ارگانیک و گواهی شده ایمنی بدن را تضمین نموده  و در نتیجه نقش مهمی در سلامت جامعه ایفا مینماید.
در حال حاضر با توجه به اینکه هنوز اتحادیه صنفی ارگانیک، طبیعی و گواهی شده شکل نگرفته انجمن ارگانیک ایران در راستای توسعه تولید و ترویج مصرف این محصولات سلامت محور وظائف اتحادیه صنفی را با صدور پروانه تولید، تجارت و کسب و کار شروع نموده و امیدوار است آغازی نو باشد در دولت سیزدهم.