احراز صادرات سیب برای واردات موز در مرحله ثبت سفارش انجام شود

گمرک از ستاد تنظیم بازار درخواست کرد مصوبه واردات موز در قبال صادرات سیب از سوی تمام دستگاه‌های دخیل در فرآیند تجارت و پیش از ورود محموله‌های موز به گمرکات مورد توجه بگیرد.

 به نقل از گمرک ایران، مهرداد جمال ارونقی معاون فنی گمرک ایران در مکاتبه‌ای با قبادی معاون بازرگانی داخلی وزارت صنعت، معدن و تجارت و دبیر کارگروه تنظیم بازار خواستار توجه دستگاه‌های ذیربط به مصوبه واردات موز در قبال صادرات سیب درختی شده است.

وی در این نامه از ستاد تنظیم بازار درخواست کرده که مصوبه واردات موز در قبال صادرات سیب از سوی تمام دستگاه‌های دخیل در فرآیند تجارت و پیش از ورود محموله‌های موز به گمرکات مورد توجه بگیرد چرا که محموله‌های موز سریع الفساد هستند و اگر قرار باشد دستگاه‌های ذیربط، احراز شروط واردات موز را به بعد از ورود محموله‌ها به گمرکات موکول کنند، طی شدن فرایند احراز زمانبر بوده و می‌تواند منجر به فساد این محموله‌ها شود.

در این نامه آمده است: عطف به نامه شماره ۶۰/۲۸۵۲۰۱ مورخ ۹۹/۱۱/۲۵ موضوع بند ۱۳ دستور چهارم یکصد و بیست و سومین جلسه کارگروه تنظیم بازار مبنی بر الزوم واردات موز صرفاً در قبال صادرات سیب درختی، به استحضار می‌رساند، اخیر برخی وارد کنندگان نسبت به ثبت سفارش واردات موز از محل صادرات خود و با دیگران بدون سابقه صادرات سیب اقدام و پس از حمل محموله به مبادی ورودی و اخذ تمامی مجوزهای لازم از واحدهای تابعه آن وزارتخانه و نیز اخذ تأییدیه بانک مرکزی و دریافت کد سانا از بانک عامل ذیربط، نسبت به اظهار محموله وارداتی خود در گمرکات اجرایی و پرداخت حقوق ورودی متعلقه (بدون اعمال تسهیلات تخفیف حقوق ورودی مقرر در بند ۵ مندرجات ذیل یادداشت فصل ۸ جداول ضمیمه کتاب مقررات صادرات و واردات) اقدام می‌نمایند که با عنایت به مفاد مصوبه صدرالاشاره ستاد تنظیم بازار و الزام واردات موز صرفاً در قبال پروانه صادراتی سیب درختی، انجام تشریفات گمرکی این محموله‌ها که سریع الفساد نیز هستند، با مشکل روبرو می‌گردد. از این رو خواهشمند است دستور فرمائید به منظور تبیین موضوع، چنانچه مقرر است ثبت سفارش واردات موز صرفاً در مقابل صادرات سیب درختی صورت پذیرد، این امر از سوی کلیه دستگاه‌های اجرایی همجوار و ذیربط در انجام تشریفات گمرکی از جمله بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران نیز مورد توجه و اجرا قرار گیرد و چنانچه در نظر است، نسبت به واردات موز صرفاً از محل ارز حاصل از صادرات به صورت عام اقدام گردد، نسبت به اصلاح مصوبه صدر الاشاره ستاد تنظیم بازار اقدام مقتضی صورت پذیرد.

شایان ذکر است گمرک با توجه به اظهار موز بدون تخفیف در سود بازرگانی، داشتن ثبت سفارش معتبر و ارائه کد رهگیری بانک عامل و حقوق مکتسبه ایجاد شده برای صاحبان کالاهای وارداتی، نمی‌تواند از ترخیص کالاهای سریع الفساد خودداری نماید، لذا با اخذ مجوزهای قانونی و مقرراتی لازم نسبت به ترخیص این کانتینرهای موز اقدام نموده است.