تعرفه اقلام محصول گوجه فرنگی در سیستم طبقه بندی کالایی در فدراسیون روسیه