چند قدم تا از دست دادن بازارهای صادراتی / کاهش قیمت پیاز، سیب زمینی و گوجه فرنگی موقتی خواهد بود

عوارض بسیار سنگین در نظر گرفته شده برای سیب زمینی، پیاز و گوجه فرنگی به امضای علی اکبر شامانی رسید.