اجرای آبخیزداری نقش مهمی در ذخیره سازی آب دارد

رئیس اتحادیه ملی محصولات کشاورزی گفت: تقویت آبخیزداری در استفاده بهینه از منابع آبی باید در دستور کار قرار گیرد چراکه نقش مهمی ذخیره سازی آب دارد. اقتصادسبز آنلاین: رئیس اتحادیه ملی محصولات کشاورزی گفت: تقویت آبخیزداری در استفاده بهینه از منابع آبی باید در دستور کار قرار گیرد چراکه نقش مهمی ذخیره سازی آب دارد. رضا نورانی، رئیس اتحادیه ملی محصولات کشاورزی گفت: بنابر آمار از مجموع ۱۶ میلیون و ۷۰۰ هزار هکتار سطح زیرکشت، سالانه ۱۳۰ میلیون تن محصولات کشاورزی تولید می شود که این میزان تولید در واحد سطح نسبت به کشورهای توسعه یافته پایین است.به گفته او، با توجه به کاهش عملکرد در واحد سطح، افزایش بهره وری به منظور حداکثر استفاده از منابع پایه امری ضروری است.نورانی ادامه داد: تقویت آبخیزداری در استفاده بهینه از منابع آبی باید در دستور کار قرار گیرد تا آب‌های حاصل از نزولات آسمانی به سفره های زیرزمینی هدایت شود که نقش مهمی در ذخیره سازی آب دارد.رئیس اتحادیه ملی محصولات کشاورزی گفت: با توجه به شرایط اقلیمی کشور، واریته های مناسب کشت محصولات زراعی و باغی باید در دستور کار قرار گیرد تا تولید در واحد سطح افزایش یابد.